10

İNDİRİM

HEMEN ÜYE OL

Ubuntu 16.04 Instance üzerinde MongoDB Kurulumu

Mongodb ücretsiz ve açık kaynak bir projedir. Belge yönelimli bir veritabanıdır. 

İlk olarak MongoDB key’lerini ve MongoDB depolarını sisteme yükleyerek başlayacağız 

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv EA312927
$ echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.2.list

Depoları yükledikten sonra paketleri güncellemek için sistemimizi güncellememiz gerekiyor. 

$ sudo apt update

Paketleri güncelledikten sonra MongoDB’yi sistemimize kurabiliriz.

$ sudo apt install -y mongodb-org

Kurulum gerçekleştikten sonra Ubuntu 16.04 için systemd servis dosyası oluşturmamız gerekiyor.

/lib/systemd/system/ dizini altında mongod.service dosyasını oluşturuyouz ve içine aşağıdakileri yazıp kaydediyoruz. sudo vi /lib/systemd/system/mongod.service:

[Unit]
Description=High-performance, schema-free document-oriented database
After=network.target
Documentation=https://docs.mongodb.org/manual

[Service]
User=mongodb
Group=mongodb
ExecStart=/usr/bin/mongod --quiet --config /etc/mongod.conf

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Servis dosyasını oluşturduktan sonra artık MongoDB servisini başlatabiliriz.

$ sudo systemctl start mongod.service

Servisimiz çalışmaya başladıktan sonra MongoDB terminaline erişmek için terminale mongo yazmamız yeterli olacaktır.

Eğer aşağıdaki gibi bir hata alıyoranız /etc/default/locale dosyasını düzenlemeniz gerekmektedir.

Failed global initialization: BadValue Invalid or no user locale set.  
Please ensure LANG and/or LC_* environment variables are set correctly.
locale::facet::_S_create_c_locale name not valid

/etc/default/locale dosyasını sudo olarak açıyoruz ve içini aşağıdaki gibi değiştirip kaydediyoruz.

LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US
LC_ALL=en_US.UTF-8
Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder
Bir Zendesk Hizmetidir