10

İNDİRİM

HEMEN ÜYE OL

Linux Sunucu Kaynak Kullanımlarını Nasıl İzlerim?

Bağlı olunan linux sunucuda kaynak kullanımlarını komut satırları aracılığı ile izlemek için öncelikle bir terminal açılır. Aşağıda açıklamaları yazan komutlar bu terminal üzerinde çalıştırılarak, sistemin kaynak kullanımları ile ilgili bilgi alınabilir.

 

  • RAM kullanımını izlemek için;

free komutu ile RAM kullanımın izlenmesi:

$ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 7874 4579 1097 211 2197 2713
Swap: 8083 0 8083

 m parametresi kullanılan miktari MB cinsinden yazdırır. total sütünunda gösterilen 7983 MB sistemideki toplam RAM miktarıdır, yani 8 GB dır.  used sütunundaki 4579 MB kullanılan RAM miktarı gösterilmektedir.

 

  •  Sisteme mount edilmiş diskler hakkında bilgi edinmek için  df komutunu kullanırız.
$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 788M 9,6M 778M 2% /run
/dev/sda7 245G 37G 196G 16% /
tmpfs 3,9G 138M 3,8G 4% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 96M 29M 68M 30% /boot/efi
tmpfs 788M 108K 788M 1% /run/user/1000

 h parametresi çıktıların daha okunabilir olmasını sağlıyor

 

  • Sisteme bağlı kullanıcıları izlemek için;
$ w
12:17:10   up   18:14,   2   users,   load average:   0.00,   0.00,   0.00
USER      TTY     FROM     LOGIN@      IDLE        JCPU     PCPU  WHAT
skyatlas     tty1             Mon19       16:41m      0.11s    0.06s -bash
ubuntu    pts/0          11:54       1.00s       0.07s    0.00s  w

 

  • Sistemdeki genel istatistikleri izlemek için top komutunu kullanıyoruz

 

top.png

 

 

Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder
Bir Zendesk Hizmetidir